Utställningar 2020

2020 - tävlingsåret som uteblev

På grund av Covid-19 kunde klubben inte genomföra några utställningar,  det finns därför inte heller några resultat att visa.

Vi önskar oss alla minskad smittspridning och lättnader i restrektionerna de kommande åren