Köpa Lhasa Apso

Dags att köpa en bästa vän?

Köp INTE en oregistrerad Lhasa Apso!


När du köper en oregistrerad Lhasa Apso får du inte en Lhasa Apso utan en blandrashund! Det är endast valpar som är registrerade i SKK (Svenska Kennel Klubben) som räknas som renrasiga Lhasa Apso. Om de som säljer oregistrerade valpar efter ögonlysta föräldradjur, som är sunda mentalt och du inte hittar något som är fel på valpen/parningen, varför har de då inte registrerat dem? Vad du än får höra för argument så är det ALLTID något som är allvarligt FEL när valpar inte registreras!


Du som valpköpare kan aldrig registrera enskilda individer i efterhand, detta måste alltid göras av uppfödaren. SKK godkänner inte att bara enstaka individer i en kull registreras. Du som valpköpare begränsas i ditt köp av oregistrerat, det finns begränsad tillgång till tävlingar och prov som arrangeras av diverse hundklubbar. Försäkringsbolagen har ett begränsat livvärde på blandraser. De uppfödare som väljer att inte registrera sin valpkull påverkas inte heller av SKK:grundregler som finns för uppfödare, inte heller konsumentköplagen (är tvingande till köparens fördel). En SKK-ansluten uppfödare har därigenom ett ansvar över valpen även efter att den har levererats. Du får som köpare av en oregistrerad Lhasa Apso ett sämre skydd och omfattas av enbart köplagen (avtalet är förhandlingsbart) och uppfödaren slipper ta sitt ansvar.En uppfödare med ett registrerat kennelnamn har bland annat dessa skyldigheter,

det har inte de som sysslar med blandrasavel!

 

*Följa de riktlinjer för rasen som finns hos SKK.

*Att följa rasens hälsoprogram.

*Att leverera en vaccinerad, ID-märkt och veterinärbesiktigad valp.

*Att inte leverera en valp före 8 veckors ålder.

*Att leverera valpen tillsammans med Köpeavtal från SKK.

*Att leverera valpen tillsammans med Registreringsbevis (Stamtavla).

*Att alltid lämna sanningsenliga uppgifter.

*Att se till att valpen har fått en bra uppväxt under de 8 veckor de varit hos uppfödaren.OBS! Registrerad i jordbruksverket är INTE någon typ av stamboks registrering! Många som säljer oregistrerade/blandras valpar verkar använda sig av det i sina annonser för att få folk att tro att dom är reg. Den reg sker EFTER du köpt din valp och det är du själv som skickar in den till Jordbruksverket, det är alltså enbart en ägaranmälan och inte någon sorts registreing.


Grundreglerna för SKK:s uppfödare finns att läsa HÄR

En uppfödare som säljer oregistrerade valpar kan vara en utesluten uppfödare från SKK:s organisation, de har i regel begått allvarliga brott mot SKK:s grundregler. Avelsdjuren kan ha avelsförbud och troligtvis känner de överhuvudtaget inte till hur hundarnas hälsotillstånd är. Det mest troliga är att de endast säljer valparna för att tjäna pengar och samtidigt inte behöva ta ansvar för valparna. Det kostar inte mycket att registrera valpar, summan är 715 kr/ valp om en eller båda föräldradjuren är omeriterade. Är båda föräldrarna meriterade kostar det 540 kr/valp.


En Lhasa Apso får registeringsförud vid bland annat dessa tillfällen:

* Avkomma efter föräldradjur med PRA (avelsförbud för PRA-hunden själv).

* Avkomma efter föräldradjur som tidigare producerat avkomma med PRA (avelsförbud för förälder till PRA-hunden).

* Avkomma efter föräldradjur som är avkommor till djur med PRA (avelsförbud för PRA-hundens alla tidigare producerade avkommor som ej är DNA-testade, gäller från och med 2017). Kända anlagsbärare av PRA, dvs djur med generell PRA samt deras föräldrar och eventuell redan producerad avkomma ska ej vidare användas i avel. Gäller fr o m 1999-01-01.V A R N I N G !

Det finns så kallade valpfabriker där man tillverkar en egen stamtavla, som inte har något med SKK att göra. Vi vill även passa på att varna för dem. De har inget intresse i att föra fram rasen och begränsar sina valpar och valpköpare genom att utföra blandrasavel! Här betalar du fullpris om inte mer för en valp som helt och fullt är en blandrashund. Ett mycket oseriöst och fult utnyttjande av människor som inte vet bättre.


Vad du än får höra för argument så är det ALLTID något som är allvarligt FEL när valpar inte registreras! 


Ursprunglig text http://www.rottweilerklubben.se/

Med tillstånd av Rottweilerklubben.
Läs mer HÄR om vad registrerad- hund/stamtavla hos SKK innebär.ATT KÖPA VALP


Ta reda på så mycket som möjligt om rasen och dess särart, bli medlem i rasklubben.

Låna och läs rasbiografier.

Besök utställningar titta på de hundar som ställs ut, prata med utställare och uppfödare, ett utmärkt

tillfälle att ställa frågor om rasen.

Kontakta vår valpförmedlare för lhasa apso för information.

Vänd dig till seriösa uppfödare som följer SKKs avelsetiska riktlinjer samt Lhasa Apso Klubbens riktlinjer och RAS.


Vi värnar om vår ras och kommer att bevara den för framtiden såsom generationer innan oss har gjort. Att blanda upp vår ras med andra raser gagnar endast säljaren - det bidrar inte till bevarandet av rasen snarare tvärtom man förstör en ras som med all säkerhet har funnits i mer än tusen år. Vi ber dig som valpspekulant att inte gynna denna marknad av blandningar med Lhasa Apso som människor gör i okunskap. Vi har kunskapen om vår ras. En billig valp kan bli en mycket dyr affär.


Besök uppfödaren eller flera uppfödare (efter överenskommelse) och titta på föräldrarna samt övriga släktingar till din tilltänkta valp.

Hundarna skall vara sunda, rastypiska och mentalt trevliga.

Det är alltid värt att vänta på en valp från en uppfödare du har förtroende för!


När du köper en valp skall du erhålla följande;

* Valpen skall vara registrerad i SKK (Svenska Kennelklubben) - du skall erhålla ett registreringsbevis.

* Valpen skall åtföljas av ett giltigt veterinärintyg (ej äldre än 7 dagar)

som intygar att valpen är frisk.

* Valpen skall vara id-märkt och vaccinerad.

*  Valpen skall åtföljas av allmänna sköteselråd.

* Uppfödaren har tecknat en sk dolda felförsäkring.Har du råd och tid?

Förutom inköpspriset tillkommer vaccinationer, försäkring, koppel, mat & vattenskålar, liggplats, kammar, borstar, schampon, leksaker, mat. veterinärvård, med mera.

En alltför billig valp kan i slutändan bli en dyr affär, det behöver inte bli så, men var observant om priset är mycket lågt.  Du kan naturligtvis finna en hund till ett lägre pris, som har en för hunden obetydlig defekt som ett litet bettfel, en testikel eller något annat ”skönhetsfel” som inte påverkar hunden om den är tänkt som enbart sällskapshund.

Hela familjen måste vara överens om valpköpet, barn kan aldrig få ha huvudansvaret över hunden.


En hund kräver kärlek, skötsel, daglig omvårdnad, sysselsättning, promenader, socialträning, koppelträning och så skall den bli rumsren vilket kan ta sin lilla tid, hunden är ett flock djur och bör inte lämnas ensam mer än 5 timmar per dag (vuxen ålder). Det krävs en del  av  ägaren  men i gengäld får du massor av  kärlek och härliga stunder tillbaka i många år.


Valpförmedlare:

Per-Gösta Pettersson

frostyinks@live.se