Aktiviteter

Aktiviteter

INSTÄLLDA UTSTÄLLNINGAR

UNDER HELA ÅR 2020 OCH STÖRRE DELEN AV 2021


På frund av rådande omständigheter och direktiv relaterat till pågående pandemi (covid-19), så har styrelsen beslutat att ställa in samtliga klubbens utställningar 2020 och alla 2021 utom Rimbo i september som vi hoppas kunna genomföra


Vi  hoppas att situationen kommer att lätta så att vi får ta nya tag år 2022.

Topplistorna kommer att bli vilande 20210-21