Topplistan

Topplistan 2020-2021

Det blir inga topplistor för dessa år på grund av att så många utställningar ställts in


Kontaktperson: Andreas Eriksson

swlhasa@gmail.com

 

Följande utställningar är medräknade:

SKK: 

SvKTR: 

LAK: Regler finns att läsa längre ner på sidan!

ÅRETS LHASA

VETERANER

KLIPPTA

Regler för Tio i topplistan


En lista för vuxna hundar, en för veteraner och en för klippta hundar. Topp 3 i varje kategori utses till guld, silver- och bronshund.

Topplistan grundar sig på utställningsresultat från SKK, SvKTR och de av LAK godkända utställningar under ett kalenderår.

Endast de fem (5) bästa resultaten tillgodoräknas.


- För att bli publicerad på topplistan skall medlemsavgiften vara inbetald senast den 31 mars.

- Listorna är öppna för Lhasa Apsos vars samtliga (nuvarande) ägare är medlemmar i LAK och bosatta i Sverige, samt att hunden är svenskregistrerad.

- Hunden skall ha deltagit på minst 1 av Lhasa Apso klubbens utställningar under året. 

- I veteranklass krävs det att var och en av de placerade hundar skall ha erhållit excellent, för att de ska räknas som +1 poäng.

- Resultaten grundar sig på antalet deltagande hundar - ej antalet anmälda.


LAK förbehåller sig rätten till val av priser/premier. Priserna/premierna för topplistorna delas ut på LAK-klubbens ordinarie årsmöte, året efter aktuellt kalenderår. 


Klubben har beslutat att förlänga topp 5 listan för våra nerklippta Lhasa apso till åtminstonde 2021! Detta innebär att du som har en nerklippt Lhasa Apso får tillgodo räkna dig poäng från LAKs inoficiella utställningar. Välkommen med din nerklippta Lhasa apso!


De hundar som har en asterisk (*) bakom sin poäng har

ännu inte uppfyllt alla krav för att vara med på listan i slutet av året.


Poängberäkning

Så här räknas Tio i Topp-poängen ut för listorna:

SVKTR/SKK/LAK utställningar

Bästa hane/tik

2-bh/bt

3-bh/bt

4-bh/bt

BIR

25 poäng

+1 poäng för varje slagen konkurrent av det egna könet som ej är valp

20 poäng

15 poäng

10 poäng

+ 1 poäng för varje slagen deltagare, även av det motsatta könet (ej valpar)


Bästa hane/tik veteran

2-bh/bt vet

3-bh/bt vet

4-bh/bt vet

BIR veteran

25 poäng

+1 poäng för varje slagen konkurrent i klassen

20 poäng

15 poäng

10 poäng

+ 1 poäng för varje konkurrent (i vet.kl)


BIR/BIM Klippt

Klippt kl 2a

Klippt kl 3a

Klippt kl 4a

Klippt kl 5a

25 poäng

+1 poäng för varje slagen konkurrent i klassen

BIR

+ 1 poäng för varje slagen deltagare, även av det motsatta könet (ej valpar)

20 poäng

15 poäng

10  poäng

5 poäng