LAKs utställningar

Svenska Lhasa Apso Klubbens utställningar

OBS! Utställningar arrangerade av Svenska Lhasa Apso klubben som är inoficiella är icke stamboksförda utställningar (inofficiella). Utställningarna är oftast poängberättigande samt att det oftast delas klubbcert ut till bästa hane resp. bästa tik. Se annons för respektive utställning vad som gäller. Är det officiell LAK utställning delas ej Klubbcert ut, men den är poängberättigad.


Medlemskap i LAK erfodras. För utländska deltagare på Svenska Lhasa Apso Klubben utställningar gäller medlemskap i motsvarande klubb i hemlandet.


Bilder/foton från klubbens aktiviteter kan komma att publiceras i olika media!

LAKs utställningar i framtiden

Ett stort utställningsarrangemang eller flera små?


Lhasa Apso klubben är ju en liten klubb med få medlemmar (ca 80 per år). Klubben kommer att arrangera 6 utställningar under 2020, något fler då vi ju firar 50 år i år. Under en längre tid har styrelsen diskuterat att, istället för att arrangera så många utställningar runt om i landet, kanske bara arrangera en utställning per år. En stor klubbutställning, som så många andra klubbar i vår storlek gör.


Man kan ju då som medlem ställa sig frågan varför endast en utställning per år? Det finns flera anledningar;

  • Att arrangera en utställning kräver en hel del arbete både före, under och efter. Utställningsplats, domare och ringsekreterare ska kontrakteras, kost och logi till domaren + i vissa fall beställa resa, ta emot anmälningar, stämma av mot inkomna betalningar, skriva katalog, förbereda kritiklappar. Hämta upp fodersponsring. Rosetter, priser, sponsring = sortera och märka upp. Hämta upp domare vid flygplats och naturligtvis lämna av domare. Allt detta tar väldigt mycket tid.

  • Det är svårt att få de små utställningarna att gå runt ekonomiskt. Dessutom är våra priser till största del skänkta av medlemmar som lägger väldigt mycket pengar för att alla deltagare på samtliga utställningar ska få fina priser.

  • Det är lättare att få sponsring till större klubbutställning.

  • I dagsläget krävs det att styrelsen är på plats, så långt detta är möjligt. Styrelsen arbetar utan ersättning dvs ingen ersättning för reskostnad, logi och mat eller traktamente. Det är inte möjligt att betala ut ersättning med tanke på kostnaderna att genomföra en utställning.

  • Vi behöver hjälp vid arrangemanget/utställningen. Lotteriförsäljning, riggning av utställningsringen, priser, städning av utställningsplatsen etc. Vi har bett om hjälp, men tyvärr har det inte varit tillräckligt. Skall vi ha flera små utställningar i framtiden behöver vi verkligen er hjälp i en större utsträckning.


Nu vill vi veta hur Du tänker! Vill du att vi arrangerar t ex endast 2 – 3 utställningar per år eller kan du tänka dig att vi har endast ett större arrangemang per år från 2021 och framåt?

Maila Kristina Tervonen senast den 25 januari 2020 på följande mailadress: kristina.tervonen@icloud.com och tala om hur du ser på detta.


Utställningar 2020

Tånga Hed 16/5

Domare: Carina Johansson


Tånga Hed 17/5

Domare: Kalvo Kriisk, Estland


Piteå 30/5  

Domare: Yvonne Cannon, Irland


Rimbo 22/8

Domare: Charlotte Laning Vrethammar


T.R.I.N. 13/9

Domare:

Stockholm 4/10  

Domare: Pi Johanne Rasmussen, Danmark

Sundsvall 20/4 

Domare: Jari Partanen, Norge

Klass Arena, Söråker

Tånga Hed 2/6 

Domare: Gabriele Feldmann, Schweiz

Tånga Hed, Vårgårda

T.R.I.N. 15/9  

Domare: Susanne Nilsson, Umeå

Gotis Öjebyn

Utställningar 2019

Sala 20/7 

Domare: Monica Vikner Stafberg

Silvköparens Camping

Piteå 12/7 

Domare: Vanessa Williams-Wegmann, England

Kyrkplan Sjulnäs, Piteå

Utställningar 2018

Tånga Hed 10/5

Domare: Markus Gisslén

Sundsvall 8/4 

Domare: Joakim Ohlsson

Piteå 13/7

Domare: Svein Erik Bjornes, Danmark

Örebro 22/7

Domare: Britt-Marie Young, England

T.R.I.N

INSTÄLLD

Kontakt: hemsida@lhasaapsoklubben.se

Copyright Svenska Lhasa Apso Klubben 2020 @ All Rights Reserved