Klubben


Vi är en rasklubb för Lhasa Apso i Sverige underordnad specialklubben

Svensk Specialklubb för Tibetanska raser (SvKTR) tillsammans med Tibetansk mastiff och Tibetansk terrier. Det är en ideell förening med mål att bland annat bevara och utveckla Lhasa Apsons specifika egenskaper.


Mer om klubben hittar du här:

Kontakt: hemsida@lhasaapsoklubben.se

Copyright Svenska Lhasa Apso Klubben 2020 @ All Rights Reserved