Avel & Hälsa

AVELSFUNKTIONÄR 2019

Kristina Tervonen

kristina.tervonen@icloud.com


AVELSKOMMITTÉ 2019

Kristina Tervonen

Lisa Lundberg

Linda Johansson

 Har du en Lhasa Apso med en sjukdom som är dokumenterad av veterinär?


Fyll väldigt gärna i formuläret på den här sidan, oavsett om du är medlem eller inte!

Så kan vi kan följa sjukdomar som drabbar rasen och se över möjligheterna

att förhindra att fler hundar drabbas.

Hälsoprogram för Lhasa Apso

 

Hälsoprogram, nivå 1
- DNA-resultat för PRA4
- Ögonlysning för PRA4

 

Nivå 1 betyder att resultaten registeras på hunddata och avelsdata om resultaten skickas in, men det är inte ett krav att testa innan avel.


SKKs avelskommitté har, efter ansökan från specialklubben, beslutat om hälsoprogram på nivå 1 avseende DNA-resultat för PRA4 hos lhasa apso (se protokoll från möte med SKK/AK den 26 oktober 2018). Beslutet innebär central registrering av testresultat avseende PRA4 hos rasen, men inget krav på DNA-test inför avel. Testresultaten publiceras via e-tjänsterna Avelsdata och Hunddata.
Läs mer om DNA-testet och hur du går tillväga för att det ska registreras här


I samband med införande av registrering av DNA-test avseende PRA4 revideras även rasens tidigare hälsoprogram avseende PRA baserat på ögonlysning. Ras- och specialklubb har ansökt om, och beviljats, en sänkning av befintligt hälsoprogram avseende PRA till nivå 1, det vill säga att kravet på ögonlysning tas bort. Klubben rekommenderar dock fortsatt ögonlysning före första parning och lämpligen vid 6 och 9 års ålder. Observera att det inte heller i fortsättningen är tillåtet att avla på hundar som diagnostiserats med PRA vid ögonlysning, oavsett DNA-testresultat.

DNA-testade hundar ifrån Sverige

Här listar vi hundar som blivit DNA-testade för PRA4. Mer information om DNA-testet kan du läsa här Information om det nya DNA-testet (länk på engelska) och Här köper du det! (Animal Health Trust)

PRA (Progressiv retinal atrofi) är en sjukdom som gör hunden blind och den varianten som bara drabbar Lhasa Apso kallas för PRA4.


Resultaten nedan är publicerade av ILAC (som du hittar här https://www.facebook.com/groups/intlac/ eller här http://intlac.org/) och hundarnas identitet är kontrollerade av veterinär.

Där kan du även hitta resultaten för utländska hundar.

CLEAR

Black Boots Cookies And Cream

Blue Gardenia

Dajala's Båtsman

Mitellas Gold Digger

Rebellic's Playboy

Stings Make My Day

Stings With Love Always

Stings Wonderful Memories

Stings Xclusive All In One

Törnberget's Maneater

Törnberget's Under Cover Xcel

Toy Gardens Jasmine

Toy Gardens Just For Fun

Xcel's Let It Be Me

CARRIER

Sebastian Dell'Alberico         

Törnberget’s Under Investigation

Du hittar ännu fler hundar på avelsdata

Gå in på listor, välj datum och sedan i listan typ PRA4 och i nästa lista <samtliga>.

Hundar i från Sverige listade i facebookgruppen

 Lhasa Apso PRA4 Eye Test Group Worldwide eller som har skickat in direkt till hemsida@lhasaapsoklubben.se


CLEAR

Amarone-Teebo

Ammoli's Dolly

Ammoli's Glittra

An Tan Wu's Amaretto Hot Shot Simba

Lhacriss Girl On Fire

Lhasa Dreams Early Morning Rain

May-Tin Flyfly Secret Poppet

Ozzint's Born To Be Star Style

Ozzint's Exclusive Dawn

Ozzint's Grand Design

Rebellic's In The Spotlight

Rebellics Little Miss Diva

Rebellic's Statesman

Sajatin Depth Of Feelings

Sajatin Pogrom

Sengemo's Starlight Express at Askja

Stings You and Me Forever Alamiks

Temple Fontana's Pink Lipstick

To Top’s Josephine

Törnberget's The Sweet Escape

Xcel’s Miss Know It All

Yangadoo's King Of Rock'N'Roll


CARRIER

Everybody Want Me Ivepet

Törnberget's Lil' Light Of Mine


Hundar vars båda föräldrar har fått resultatet CLEAR

(Valpar blir automatiskt CLEAR om båda föräldrarna är det)

Stings Wonderful Memories x Ammoli's Dolly

Ammoli's Heart Of Gold Star 

Ammoli's Heart Of Hachiko Star 

Ammoli's Heart Of Silver Star 

Ammoli's Heart Of Love Wings Stings All Or Nothing x Na-Wa's Chayote

Na-Wa's Grande Cuvée 

Na-Wa's Grande Sendrée 

Na-Wa's La Grande Année 

Na-Wa's La Grande Dame Mitellas Gold Digger x Stings With Love Always

Stings Down The Memory Lane 

Stings Distance Doesn't Matter 

Stings Destined To Be Yours 

Stings Determined To Continue Rebellic's Playboy x Black Boots Cookies And Cream

Törnberget's Sweet N'Sour 

Törnberget's Rice N'curry 

Törnberget's Shake N'Bake

Törnberget's Roast N'ToastMay-Tin Flyfly Secret Poppet  x Black Boots Cookies And Cream

Gollewoogs Black Illusion 

Gollewoogs Bright King 

Gollewoogs Flying Fashion 

Gollewoogs Sweet Toxic 

Gollewoogs Glorious Girl


Rebellic's Playboy x Rebellic's In The Spotlight

Rebellic's Masterpiece 

Rebellic's Maniac Master 

Rebellic's Madam De Luxe 

Rebellic's Made In Heaven Stings Wonderful Memories x Stings Xclusive All In One

Stings Extraordinary 

Stings Effective Immediately 

Stings Everybody Loves Me 

Stings Excitement All Over 

Stings Entertain Me May-Tin Flyfly Secret Poppet  x Törnberget's Under Cover Xcel

Xcel's Never Say Never 

Xcel's Need For Speed 

Xcel's Nobodys Business 

Hälsoprogrammet gällande PRA är sänkt till nivå 1

December 2018


Vi har under många år haft ett hälsoprogram på nivå 3 (dvs det högsta programmet). Svenska Kennelklubbens avelskommitté kontaktade LAK via SvKTR, då man inte ansåg att det fanns någon anledning att behålla programmet på denna höga nivå. För mer än ett år sedan sände vi ut en förfrågan till er medlemmar gällande vårt hälsoprogram och majoriteten av våra medlemmar önskade då att man sänkte till nivå 1, vilket innebär en central registrering av veterinära undersökningsresultat.


Detta betyder fortfarande att vi inte kan avla på hundar som har PRA, eller hundar som vid DNA tester har fått resultatet ”Affected”.

Uppmärksamma även att vi kan para hundar som fått resultatet ”Carrier” vid DNA-test, dock endast med en hund som fått resultatet ”Clear”. Detta för att inte utarma vår avelsbas.

LAK rekommenderar fortfarande ögonlysning innan första parning och vid 6 år resp 8-9 års ålder för att kunna upptäcka andra ögondefekter som vi måste se upp med.


När det gäller hälsoprogrammet med DNA-tester ber vi att få återkommaHälsoprogram gällande PRA

December 2018


Snart har vi hälsoprogram nivå 1 gällande både ögonlysning samt DNA-test.


Protokollsutdrag från SKK/AK protokoll nr 5, 2018, §98.

"Svenska lhasa apso klubben har tidigare ansökt om ett hälsoprogram, nivå 1, för DNA-test avseende PRA4. SKKs DNA-grupp har berett ärendet och gjort bedömningen att det vetenskapliga underlag som finns bakom DNA-testet är tillräckligt bra för att testet ska kunna anses vara tillförlitligt att använda som underlag i avelsarbetet. AK beslöt att bevilja införandet av hälsoprogram, nivå 1, för DNA-testet. Nivå 1 innebär central registrering av undersökningsresultatet utan krav på undersökning. Hälsoprogrammet träder i kraft så snart det är möjligt med avseende på tekniska och administrativa rutiner."


Det betyder alltså att snart kommer både ögonlysningsresultat och resultat från DNA-testet att kunna registreras på hunddata. LAK rekommenderar att man ögonlyser innan första parning, vid 6 års ålder samt vid 8-9 års ålder, då man kan upptäcka flera olika sjukdomar med hjälp av ögonlysning. Samt att man DNA-testar sin hund för PRA4.


Nu är hälsoprogrammet för DNA-testet av PRA4 igång!

December 2018


Hälsoprogrammet ligger på nivå 1 vilket betyder att alla resultat som skickas in kommer att registreras på hunddata och avelsdata, men utan krav på DNA-test inför avel.


I samband med införande av registrering av DNA-test avseende PRA4 revideras även rasens tidigare hälsoprogram avseende PRA baserat på ögonlysning. Ras- och specialklubb har ansökt om, och beviljats, en sänkning av befintligt hälsoprogram avseende PRA till nivå 1, det vill säga att kravet på ögonlysning tas bort.


Klubben rekommenderar dock fortsatt ögonlysning före första parning och lämpligen vid 6 och 9 års ålder. Observera att det inte heller i fortsättningen är tillåtet att avla på hundar som diagnostiserats med PRA vid ögonlysning, oavsett DNA-testresultat.


Det saknas fortfarande en del resultat på hunddata som vi vet är inskickade, och vi har tagit kontakt med SKK för att undersöka varför. På grund av helgerna kan det dock dröja lite innan vi får svar. Kontakta Kristina Tervonen på kristina.tervonen@icloud.com vid frågor.


Läs mer om DNA-testet och hur du går tillväga för att det ska registreras här


Avel

Här hittar du avelsfunktionär, avelskommitté, hälsoprogam, information om sjukdomar och om det nya DNA-testet.

Längre ner på sidan hittar du hundar ifrån Sverige som är DNA-testade för PRA4.

Kontakt: hemsida@lhasaapsoklubben.se

Copyright Svenska Lhasa Apso Klubben 2019 @ All Rights Reserved