Avel

Avel

Här hittar du avelsfunktionär, avelskommitté, hälsoprogam, information om sjukdomar och om det nya DNA-testet.

AVELSFUNKTIONÄR 2018

Kristina Tervonen

 

 

AVELSKOMMITTÉ 2018

Kristina Tervonen

Lisa Lundberg

Anna Tommila

Hälsoprogram för Lhasa Apso

 

Svenska Kennelklubben AK har beslutat att fr.o.m. 1999.01.01 ska nedanstående gälla för registrering av Lhasa Apso

 

- Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej är ID-märkt och som ej ögonundersökts inom ett år före parning. Hund som ERG-undersökts i Sverige vid lägst 18 månaders ålder behöver ingen förnyad undesökning avseende PRA.

- Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur med PRA (avelsförbud på PRA-hunden själv).

- Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som tidigare producerat avkomma med PRA (avelsförbud för förälder till PRA-hunden)

- Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som är avkomma till djur med PRA (avelsförbud för PRA-hundens alla tidigare producerade avkommor).

- Kända anlagsbärare av PRA, dvs djur med generell PRA samt deras föräldrar och eventuell redan producerad avkomma skall ej användas i avel. Gäller fr.o.m 1999-01-01

DNA-testade hundar ifrån Sverige

Här listar vi hundar som blivit DNA-testade för PRA4. Mer information om DNA-testet kan du läsa här Information om det nya DNA-testet (länk på engelska) och Här köper du det! (Animal Health Trust)

PRA (Progressiv retinal atrofi) är en sjukdom som gör hunden blind och den varianten som bara drabbar Lhasa Apso kallas för PRA4.

 

Föräldradjur ska fortfarande ögonlysas innan parning, men detta är ett fantastiskt verktyg i avelsarbetet eftersom du kan se redan från valpåldern om hunden bär på genen eller kommer att utveckla PRA4. Något som är svårt med ögonlysning, eftersom PRA4 debuterar sent och man riskerar att avla på djur som för genen vidare. Därför rekommenderar vi att alla testar sina hundar så kan vi följa vilka hundar som bär på genen så vi förhoppningsvis kan utrota denna sjukdom i rasen. Det finns dock 2 fall som drabbats som inte har exakt den här genen och dessutom hittar du även andra ögonsjukdomar med ögonlysning.

 

Resultaten nedan är publicerade av ILAC (som du hittar här https://www.facebook.com/groups/intlac/ eller här http://intlac.org/) och hundarnas identitet är kontrollerade av veterinär.

Där kan du även hitta resultaten för utländska hundar.

CLEAR

Black Boots Cookies And Cream

Blue Gardena

Dajala's Båtsman

Mitellas Gold Digger

Rebellic's Playboy

Stings Make My Day

Stings With Love Always

Stings Wonderful Memories

Stings Xclusive All In One

Törnberget's Maneater

Törnberget's Under Cover Xcel

Toy Gardens Jasmine

Toy Gardens Just For Fun

Xcel's Let It Be Me

CARRIER

Sebastian Dell'Alberico

Törnberget’s Under Investigation

Svenska hundar listade i facebookgruppen

Lhasa Apso PRA4 Eye Test Group Worldwide.

CLEAR

Ammoli's Dolly

Rebellic's In The Spotlight

Rebellic's Statesman

Sajatin Pogrom

Sengemos Starlight Express at Askja

Stings You and Me Forever Alamiks

Törnberget's The Sweet Escape

Yangadoo's King Of Rock'N'Roll

Hundar vars båda föräldrar har fått resultatet CLEAR

(Valpar blir automatiskt CLEAR om båda föräldrarna är det)

CLEAR

Rebellic's Masterpiece (Rebellic's In The Spotlight x Rebellic's Playboy)

Rebellic's Maniac Master (Rebellic's In The Spotlight x Rebellic's Playboy)

Rebellic's Madam De Luxe (Rebellic's In The Spotlight x Rebellic's Playboy)

Rebellic's Made In Heaven (Rebellic's In The Spotlight x Rebellic's Playboy)

Kontakt: hemsida@lhasaapsoklubben.se

Copyright Svenska Lhasa Apso Klubben 2018 @ All Rights Reserved