Avel & Hälsa

Avel

Här hittar du avelsfunktionär, avelskommitté, hälsoprogam, information om sjukdomar och om det nya DNA-testet.

Längre ner på sidan hittar du hundar ifrån Sverige som är DNA-testade för PRA4.

AVELSFUNKTIONÄR 2018

Kristina Tervonen

kristina.tervonen@icloud.com

 

AVELSKOMMITTÉ 2018

Kristina Tervonen

Lisa Lundberg

Anna Tommila

 

Har du en Lhasa Apso med en sjukdom som är dokumenterad av veterinär?

Fyll väldigt gärna i formuläret på den här sidan, oavsett om du är medlem eller inte!

Så kan vi kan följa sjukdomar som drabbar rasen och se över möjligheterna

att förhindra att fler hundar drabbas.

Hälsoprogram för Lhasa Apso

 

Svenska Kennelklubben AK har beslutat att fr.o.m. 1999.01.01 ska nedanstående gälla för registrering av Lhasa Apso

 

- Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej är ID-märkt och som ej ögonundersökts inom ett år före parning. Hund som ERG-undersökts i Sverige vid lägst 18 månaders ålder behöver ingen förnyad undesökning avseende PRA.

- Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur med PRA (avelsförbud på PRA-hunden själv).

- Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som tidigare producerat avkomma med PRA (avelsförbud för förälder till PRA-hunden)

- Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som är avkomma till djur med PRA (avelsförbud för PRA-hundens alla tidigare producerade avkommor).

- Kända anlagsbärare av PRA, dvs djur med generell PRA samt deras föräldrar och eventuell redan producerad avkomma skall ej användas i avel. Gäller fr.o.m 1999-01-01

Hälsa

Information om det nya DNA testet (Animal Health Trust)

Här köper du det! (Animal Health Trust)

Sebaceous adenitis (SA) - en autoimmun hudsjukdom *NY!

 

Information ifrån SKK

PRA - en ögonsjukdom

Retinal dysplasi - en felaktig utveckling av näthinnan

Renal dysplasi (tidigare PNP) - en njursjukdom

Patellaluxation - knäskålen förflyttas från sin normala position

Höftledsdysplasi, HD - felaktig utveckling av höftleden

 

Andra länkar

Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH

SSVO, Ögonveterinärer

 

PDF:er

Renal dysplasi (tidigare PNP) - en njursjukdom

Genetik

Sebaceous Adenit, SA - en autoimmun hudsjukdom

DNA-testade hundar ifrån Sverige

Här listar vi hundar som blivit DNA-testade för PRA4. Mer information om DNA-testet kan du läsa här Information om det nya DNA-testet (länk på engelska) och Här köper du det! (Animal Health Trust)

PRA (Progressiv retinal atrofi) är en sjukdom som gör hunden blind och den varianten som bara drabbar Lhasa Apso kallas för PRA4.

 

Föräldradjur ska fortfarande ögonlysas innan parning, men detta är ett fantastiskt verktyg i avelsarbetet eftersom du kan se redan från valpåldern om hunden bär på genen eller kommer att utveckla PRA4. Något som är svårt med ögonlysning, eftersom PRA4 debuterar sent och man riskerar att avla på djur som för genen vidare. Därför rekommenderar vi att alla testar sina hundar så kan vi följa vilka hundar som bär på genen så vi förhoppningsvis kan utrota denna sjukdom i rasen. Det finns dock 2 fall som drabbats som inte har exakt den här genen och dessutom hittar du även andra ögonsjukdomar med ögonlysning.

 

Resultaten nedan är publicerade av ILAC (som du hittar här https://www.facebook.com/groups/intlac/ eller här http://intlac.org/) och hundarnas identitet är kontrollerade av veterinär.

Där kan du även hitta resultaten för utländska hundar.

CLEAR

Black Boots Cookies And Cream

Blue Gardenia

Dajala's Båtsman

Mitellas Gold Digger

Rebellic's Playboy

Stings Make My Day

Stings With Love Always

Stings Wonderful Memories

Stings Xclusive All In One

Törnberget's Maneater

Törnberget's Under Cover Xcel

Toy Gardens Jasmine

Toy Gardens Just For Fun

Xcel's Let It Be Me

CARRIER

Sebastian Dell'Alberico

Törnberget’s Under Investigation

Hundar i från Sverige listade i facebookgruppen

Lhasa Apso PRA4 Eye Test Group Worldwide eller som har skickat in direkt till hemsida@lhasaapsoklubben.se

 

CLEAR

Amarone-Teebo

Ammoli's Dolly

Ammoli's Glittra

An Tan Wu's Amaretto Hot Shot Simba

Lhacriss Girl On Fire

Lhasa Dreams Early Morning Rain

May-Tin Flyfly Secret Poppet

Rebellic's In The Spotlight

Rebellics Little Miss Diva

Rebellic's Statesman

Sajatin Depth Of Feelings

Sajatin Pogrom

Sengemo's Starlight Express at Askja

Stings You and Me Forever Alamiks

Temple Fontana's Pink Lipstick

To Top’s Josephine

Törnberget's The Sweet Escape

Xcel’s Miss Know It All

Yangadoo's King Of Rock'N'Roll

 

Hundar vars båda föräldrar har fått resultatet CLEAR

(Valpar blir automatiskt CLEAR om båda föräldrarna är det)

CLEAR

Ammoli's Heart Of Gold Star (Stings Wonderful Memories x Ammoli's Dolly)

Ammoli's Heart Of Hachiko Star (Stings Wonderful Memories x Ammoli's Dolly)

Ammoli's Heart Of Silver Star (Stings Wonderful Memories x Ammoli's Dolly)

Ammoli's Heart Of Love Wings (Stings Wonderful Memories x Ammoli's Dolly)

 

Gollewoogs Black Illusion (May-Tin Flyfly Secret Poppet x Black Boots Cookies And Cream)

Gollewoogs Bright King (May-Tin Flyfly Secret Poppet x Black Boots Cookies And Cream)

Gollewoogs Flying Fashion (May-Tin Flyfly Secret Poppet x Black Boots Cookies And Cream)

Gollewoogs Sweet Toxic (May-Tin Flyfly Secret Poppet x Black Boots Cookies And Cream)

Gollewoogs Glorious Girl (May-Tin Flyfly Secret Poppet x Black Boots Cookies And Cream)

 

Rebellic's Masterpiece (Rebellic's Playboy x Rebellic's In The Spotlight)

Rebellic's Maniac Master (Rebellic's Playboy x Rebellic's In The Spotlight)

Rebellic's Madam De Luxe (Rebellic's Playboy x Rebellic's In The Spotlight)

Rebellic's Made In Heaven (Rebellic's Playboy x Rebellic's In The Spotlight)

 

Stings Down The Memory Lane (Mitellas Gold Digger x Stings With Love Always)

Stings Distance Doesn't Matter (Mitellas Gold Digger x Stings With Love Always)

Stings Destined To Be Yours (Mitellas Gold Digger x Stings With Love Always)

Stings Determined To Continue (Mitellas Gold Digger x Stings With Love Always)

 

Stings Extraordinary (Stings Wonderful Memories x Stings Xclusive All In One)

Stings Effective Immediately (Stings Wonderful Memories x Stings Xclusive All In One)

Stings Everybody Loves Me (Stings Wonderful Memories x Stings Xclusive All In One)

Stings Excitement All Over (Stings Wonderful Memories x Stings Xclusive All In One)

Stings Entertain Me (Stings Wonderful Memories x Stings Xclusive All In One)

 

Törnberget's Sweet N'Sour (Rebellic's Playboy x Black Boots Cookies And Cream)

Törnberget's Rice N'curry (Rebellic's Playboy x Black Boots Cookies And Cream)

Törnberget's Shake N'Bake (Rebellic's Playboy x Black Boots Cookies And Cream)

Törnberget's Roast N'Toast (Rebellic's Playboy x Black Boots Cookies And Cream)

 

Xcel's Never Say Never (May-Tin Flyfly Secret Poppet x Törnberget's Under Cover Xcel)

Xcel's Need For Speed (May-Tin Flyfly Secret Poppet x Törnberget's Under Cover Xcel)

Xcel's Nobodys Business (May-Tin Flyfly Secret Poppet x Törnberget's Under Cover Xcel)

Kontakt: hemsida@lhasaapsoklubben.se

Copyright Svenska Lhasa Apso Klubben 2018 @ All Rights Reserved