Valpar

Valphänvisning

 

Kriterier för valphänvisning


 

För att få valphänvisning krävs att:


- Föräldradjuren är ögonlysta inom ett år före parning och befunnits vara fria från PRA. Detta bestyrkes med en kopia vid anmälan till valpförmedlaren. 


- Föräldradjuren erhållit lägst good vid officiell utställning, alt. en 2:a i kvalitetsbedömning vid officiell utställning 


- Föräldradjuren uppnådde en ålder av 24 månader innan parning
(enligt RAS - Rasspecifik Avelsstrategi som antagits för Lhasa Apso)

- Uppfödaren/uppfödarna skall vara godkända av SKK samt vara medlemmar i Lhasa Apso klubben.


 

LAKs valphänvisning varar i tre månader därefter måste
förnyelse ske skriftligen till vår valphänvisare;Per-Gösta Pettersson


Abyn 337

930 47 BYSKE

 

070-398 69 20


frostyinks@live.se


Copyright Svenska Lhasa Apso Klubben 2018 @ All Rights Reserved