Avel

Avel

AVELSKOMMITE- AVELSFUNKTIONÄR 2018

Kristina Tervonen

 

 

AVELSKOMMITTÉ 2018

Kristina Tervonen

Lisa Lundberg

Anna Tommila

Hälsoprogram för Lhasa Apso

 

Svenska Kennelklubben AK har beslutat att fr.o.m. 1999.01.01 ska nedanstående gälla för registrering av Lhasa Apso

 

- Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej är ID-märkt och som ej ögonundersökts inom ett år före parning. Hund som ERG-undersökts i Sverige vid lägst 18 månaders ålder behöver ingen förnyad undesökning avseende PRA.

- Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur med PRA (avelsförbud på PRA-hunden själv).

- Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som tidigare producerat avkomma med PRA (avelsförbud för förälder till PRA-hunden)

- Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som är avkomma till djur med PRA (avelsförbud för PRA-hundens alla tidigare producerade avkommor).

- Kända anlagsbärare av PRA, dvs djur med generell PRA samt deras föräldrar och eventuell redan producerad avkomma skall ej användas i avel. Gäller fr.o.m 1999-01-01

Copyright Svenska Lhasa Apso Klubben 2018 @ All Rights Reserved