Anmälan
Sundsvall 8 april
Tånga Hed 10 maj
Piteå 13 juli
Örebro 22 juli
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
 
 

När du får upp texten "Tack för din anmälan" har vi mottagit din anmälan.

OBS! Vi skickar ut mail med nummerlapp/nummerlappar till din mailadress som du uppgivit, alternativt på utställningsplasten.

Se även info i PM!

Copyright Svenska Lhasa Apso Klubben 2018 @ All Rights Reserved